Savaş Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Ltd.Şti.

VERGİ TAKVİMİ

2020 Mart Ayı Vergi Takvimi

 • İLK TARİH SON TARİH KONU
 • 01/02/2020 02/03/2020 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
 • 01/02/2020 02/03/2020 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi
 • 01/02/2020 02/03/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01/02/2020 02/03/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/02/2020 02/03/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01/02/2020 02/03/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01/02/2020 02/03/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
 • 02/03/2020 10/03/2020 16-29 Şubat 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/03/2020 10/03/2020 16-29 Şubat 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2020 16/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2020 16/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 01/03/2020 16/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/03/2020 16/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2020 16/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2020 16/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2020 16/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2020 20/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2020 20/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2020 20/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2020 20/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 01/03/2020 20/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2020 20/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16/03/2020 24/03/2020 1-15 Mart 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/03/2020 24/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
 • 6/03/2020 25/03/2020 1-15 Mart 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2020 26/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2020 26/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2020 26/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2020 26/03/2020 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
 • 01/03/2020 31/03/2020 2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi
 • 01/03/2020 31/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2020 31/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2020 31/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01/03/2020 31/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01/03/2020 31/03/2020 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
 • 01/03/2020 31/03/2020 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
 • 01/03/2020 31/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
 • 01/03/2020 01/06/2020 2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
 • 01/03/2020 01/06/2020 2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
 • 01/03/2020 01/06/2020 2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
 • 01/03/2020 01/06/2020 2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)

Sosyal Medya'da Paylaş

PAYLAŞ PAYLAŞ