Savaş Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Ltd.Şti.

HİZMETLERİMİZ

Denetim Hizmetleri

* İç Denetim ve Yapılanma Analizi
* Özel İnceleme ve Özel Amaçlı Raporlar
* Yönetim muhasebesinin gerektirdiği özel inceleme ve özel amaçlı raporlar
* İç kontrol sistem incelemeleri
* Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile İlgili eğitim hizmetleri

Vergi Danışmanlık Hizmeti

* Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı
* Bireysel Vergileme Çözümleri
* Vergi Planlaması
* Yabancı Firmalara Yönelik Vergi Danışmanlığı
* Dış Ticaret, Gümrük ve Dolaylı Vergiler Danışmanlığı
* Uzlaşma Komisyonlarında Mükellefin Temsili

Mali Hukuk Danışmanlığı

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında

* Yabancı sermaye ve yabancı sermayeli şirketlerin sorunlarına yönelik hukuki danışmanlık
* Şirket Değerlemelerinin veya sahip olduğu kıymetlerin değerlemelerinin yapılması
* Anonim şirketlerin, genel kurulları, sermaye artırımları, sermaye azaltımları, ana sözleşme tadilleri ve bu konularda karşılaşılan sorunlarla ilgili hukuki destek sağlanması
* Şirketlerin dış ilişkileri ve bu konuda karşılastıkları sorunların çözümü konusunda hukuki destek sağlanması
* Şahıs ve sermaye şirketlerinin iç yapılanması ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili hukuki destek verilmesi
* Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren firmalara hukuki hizmet verilmesi
* Şirketlerin ticari hayatlarında ihtiyaç duydukları çeşitli sözleşmelerin hazırlanması

İş Mevzuatı Kapsamında

* Yeni İş Kanunu çerçevesinde Şirket yapılanması
* İş sözleşmelerinin hazırlanması
* Şirketlerin mevzuatta meydana gelen değişiklikler hakkında bilgilendirilmesine yönelik bültenlerin hazırlanması

Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe Hizmetleri

* Muhasebe sisteminin kurulması/geliştirilmesi
* Türk mevzuatına ve muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması,raporlanması,
* Bilanço,kar-zarar,beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenmesi
* Sabit kıymetlerin mevzuata uygun şekilde kayıtların tutulması,sayımı ve raporlanması
* Muhasebe kayıtlarının kontrolü
* Küçük ve orta ölçekli işletmelere bilgisayar yazılım programlarının seçimi ve muhasebe altyapısının oluşturulması
* Mali Muhasebe uygulamaları konusunda müşavirlik hizmeti

Bordro Hizmetleri

* Bordro hazırlama hizmetleri,
* Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması,
* SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,
* Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi.

Raporlama Hizmetleri

Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (USGAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.),
Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar.

Dış Ticaret Gümrük ve Dolaylı Vergiler Danışmanlığı Hizmetleri

Kobiler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Geçiş Danışmanlığı

Kosgeb Teşvik Hizmetleri Danışmanlığı