Savaş Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Ltd.Şti.

HİZMETLERİMİZ

Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe Hizmetleri

* Muhasebe sisteminin kurulması/geliştirilmesi
* Türk mevzuatına ve muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması,raporlanması,
* Bilanço,kar-zarar,beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenmesi
* Sabit kıymetlerin mevzuata uygun şekilde kayıtların tutulması,sayımı ve raporlanması
* Muhasebe kayıtlarının kontrolü
* Küçük ve orta ölçekli işletmelere bilgisayar yazılım programlarının seçimi ve muhasebe altyapısının oluşturulması
* Mali Muhasebe uygulamaları konusunda müşavirlik hizmeti

Bordro Hizmetleri

* Bordro hazırlama hizmetleri,
* Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması,
* SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,
* Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi.

Raporlama Hizmetleri

Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (USGAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.),
Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar.

Sosyal Medya'da Paylaş

PAYLAŞ PAYLAŞ