Savaş Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Ltd.Şti.

HABERLER

Web sitemiz yenilendi

GEÇ ÖDEME ZAMMININ UYGULAMASININ ESASLARI DEĞİŞTİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesinin birinci fıkrasında, amme alacağının süresi içinde ödenmeyen kısmına ödeme tarihinin bitiminden itibaren her ay için ayrı ayrı %2,5 oranında gecikme zammı uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

2/10/2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 31/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununda yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda tahsilatı SGK tarafından yapılan damga vergisinin geç ödenmesi halinde de bu kanun hükmü uygulanacaktır.

Yapılandırma kanunlarına göre; “yapılandırma anlaşmalarına göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma kanunlarından yararlandırılır.” hükmü amirdir.

Buna göre, yapılandırma anlaşmalarına göre 2019/Ekim ayından itibaren, Taksitli ödemenin yapılması durumunda, her yıl için ödenmeyen veya eksik ödenen 2 ve daha az taksitin, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde her ay ve kesri için uygulanacak geç ödeme zammı aylık %2,5 den aylık %2’ye indirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Mevzuatına göre prim alacaklarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı uygulaması ise 6183 sayılı yasaya göre değil 5510 sayılı Kanunun 89. Maddesine göre belirlenmektedir.

2019/3. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YABANCI PARA KURLARI

Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır.

Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tesbit olunur.

Üçüncü geçici vergi döneminde değerlemeye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların bu hüküm gereği  değerlenmesi gerekmektedir. Söz konusu değerleme için kurlar Merkez Bankası tarafından 27.09.2019 tarihinde 2019/182 bülten ile açıklanmıştır. Kurlar aşağıdaki gibidir.

Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Efektif Alış
 USD/TRY 1 ABD DOLARI 56.591 56.552
 AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 38.156 37.981
 DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.82689 0.82631
 EUR/TRY 1 EURO 61.836 61.792
 GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 69.487 69.438
 CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 56.857 56.772
 SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.57617 0.57577
 CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 42.621 42.463
 KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 184.945 182.171
 NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.62163 0.62120
 SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 15.087 14.973
 JPY/TRY 100 JAPON YENİ 52.294 52.101
 BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 31.438  
 RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 12.945  
 RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.08741  
 IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 0.01340  
 CNY/TRY 1 ÇİN YUANI 0.78973  
 PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03588  
 QAR/TRY 1 KATAR RİYALİ 15.454  

 DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSU

Defter Beyan Sisteminde, "Mükellef Kartı" uygulaması "Mükellef Bilgileri" başlığı altına eklenerek kullanıma açılmıştır. Mükellef Kartı başlığı altında yer alan bilgiler beyannamelerin ilgili bölümlerinde kullanılacaktır. Söz konusu zorunlu alanlara bilgi girişlerinin yapılması gerekmektedir.

Genel Bilgiler ve Beyannameyi Düzenleyen Bilgileri için: 15.01.2020 tarihlerine kadar bilgi girişlerinin yapılması gerekmektedir.

VERBİS'E KAYIT SÜRESİ 31.12.2019 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı kararı ile;
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

TAŞINDIK

Firmamız 01.07.2020 tarihinden itibaren  ATAKÖY 7-8-9-10.KISIM MAH. NİLÜFER SK.A12 BL.SİT.NO:1B/3 BAKIRKÖY adresinde hizmet vermeye devam edecektir.