Savaş Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Ltd.Şti.

VERGİ SİRKÜLERİ

YOKLAMA İŞLEMLERİ


Gelir İdaresi Başkanlığı, 03/10/2019 tarihli 2019/5 Sayılı "UYGULAMA İÇ GENELGESİ" ile Vergi Dairelerince yapılmakta olan bazı yoklama işlemlerinin yapılmayacağı belirtilmiştir.


KALDIRILAN YOKLAMA İŞLEMLERİ:

1) Gerçek kişi mükelleflerden nakliyecilik faaliyetinde bulunup münhasıran yük ve yolcu taşıyanların işe başlama yoklaması, adres değişikliği yoklaması, işi bırakma yoklaması,

2) Yerleşim yeri adresinde serbest meslek faaliyetinde bulunanların işe başlama yoklaması, adres değişikliği yoklaması, işi bırakma yoklaması,

3) Sermayesi üç yüz elli bin Türk Lirası ve üzerinde olan şirketlerin (imalatçılar hariç) adres değişikliği yoklaması, şube açılış yoklaması,

4) Gerçek kişi mükelleflerde ölüm hali nedeniyle işi bırakma yoklaması,

5) Tüzel kişilerde tasfiye/iflasın kapanması nedeniyle işi bırakma yoklaması ,


Saygılarımızla,

SAVAŞ SMMM LTD.ŞTİ.

Sosyal Medya'da Paylaş

PAYLAŞ PAYLAŞ