Savaş Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Ltd.Şti.

VERGİ SİRKÜLERİ

Konut ve İşyeri Teslimlerinde Uygulanan KDV ve Tapu Harcı Oranlarında Değişiklik Yapıldı

05.05.2018 Tarih ve 30412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

1.31.10.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere, 05.05.2018 tarihinden itibaren, teslimi %18 oranında KDV’ne tabi konutların tesliminde KDV oranı %8’e düşürülmüştür.

2.31.10.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere, 05.05.2018 tarihinden itibaren, konut ve işyeri tesliminde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) binde 20 (%2) olarak uygulanmakta olan tapu harcı oranı binde 15 (%1,5)’e düşürülmüştür.

3.193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. Maddesinin 16. bendi kapsamında uygulanan ve ücretten istisna edilen kreş ve gündüz bakım evi desteği tutarı, asgari ücretin brüt tutarının %50’i olarak belirlenmiştir. Buna göre bu madde kapsamında gelir vergisinden istisna edilecek kreş ve gündüz bakımevi desteği tutarının üst sınırı, aylık 304,00 TL’den 1.015,00 TL’ne yükseltilmiştir.

4.7103 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanuna eklenen geçici 30. madde kapsamında ve 3065 sayılı KDV Kanununa eklenen geçici 39. madde kapsamında, sanayi sicil belgesi sahibi mükelleflerin münhasıran imalat faaliyetinde kullanmak üzere KDV ödemeden alabilecekleri ve amortisman oranı olarak, mevcut oranın iki katını uygulayabilecekleri makine techizatlar belirlenmiştir. Bu kapsama giren makine techizatlar aşağıda sunulmuştur.

Sosyal Medya'da Paylaş

PAYLAŞ PAYLAŞ