Savaş Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Ltd.Şti.

HABERLER

GEÇ ÖDEME ZAMMININ UYGULAMASININ ESASLARI DEĞİŞTİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesinin birinci fıkrasında, amme alacağının süresi içinde ödenmeyen kısmına ödeme tarihinin bitiminden itibaren her ay için ayrı ayrı %2,5 oranında gecikme zammı uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

2/10/2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 31/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununda yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda tahsilatı SGK tarafından yapılan damga vergisinin geç ödenmesi halinde de bu kanun hükmü uygulanacaktır.

Yapılandırma kanunlarına göre; “yapılandırma anlaşmalarına göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma kanunlarından yararlandırılır.” hükmü amirdir.

Buna göre, yapılandırma anlaşmalarına göre 2019/Ekim ayından itibaren, Taksitli ödemenin yapılması durumunda, her yıl için ödenmeyen veya eksik ödenen 2 ve daha az taksitin, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde her ay ve kesri için uygulanacak geç ödeme zammı aylık %2,5 den aylık %2’ye indirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Mevzuatına göre prim alacaklarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı uygulaması ise 6183 sayılı yasaya göre değil 5510 sayılı Kanunun 89. Maddesine göre belirlenmektedir.

2597 kişi görüntüledi

Sosyal Medya'da Paylaş

PAYLAŞ PAYLAŞ